Hồ sơ đăng ký sáng chế cần có giấy tờ gì? Bao lâu thì có kết quả? Quy trình đăng ký như thế nào? Nộp hồ sở ở đâu?

Đây là các câu hỏi mà đội ngũ banquyen.net nhận được rất nhiều sự quan tâm từ quý khách hàng có nhu cầu đăng ký độc quyền sáng chế. Nội dung bài viết dưới đây không những giải đáp chi tiết, cụ thể cho các câu hỏi trên mà còn cung cấp thêm một số thông tin hữu ích cho quá trình theo đuổi một hồ sơ đăng ký sáng chế. Chi tiết, mời bạn theo dõi bài viết Tài liệu tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?” dưới đây.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Sáng chế là gì?
  2. Bảo hộ sáng chế là gì?
  3. Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế như thế nào?
  4. Tài liệu tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế
  5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế
  6. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế
  7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

1. Sáng chế là gì?

Theo định nghĩa trong từ điển Cambridge, sáng chế (invention) là một cái gì đó/quy trình nào đó chưa từng được tạo ra trước đây. Nếu sáng chế này (invention) sau quá trình nộp đơn đăng ký bảo hộ mà được Nhà nước cấp bằng độc quyền, khi đó sáng chế được gọi với thuật ngữ chính xác là patent.

Theo quy định pháp luật hiện hành, sáng chếgiải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (Khoản 12, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 – sau đây gọi là Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành).

Như vậy, hiểu một cách đơn giản sáng chế có thể tồn tại dưới hình thức một sản phẩm hoặc một quy trình (hệ thống/phương pháp) mang đặc tính kỹ thuật, bằng cách vận dụng các quy luật tự nhiên sẵn có để thực hiện một nhiệm vụ xác định nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

minh-hoa-ve-sang-che-la-gi
Hình ảnh minh họa về sáng chế

2. Bảo hộ sáng chế là gì?

Bảo hộ sáng chế là quá trình đăng ký và yêu cầu Nhà nước cấp bằng độc quyền cho tác giả, nhà đầu tư tạo ra sáng chế để họ được nắm giữ quyền độc quyền đối với một sản phẩm, hoặc quy trình mới, đồng thời ngăn cấm hành vi sao chép, trục lợi trái phép từ bên thứ ba mà không được sự cho phép của chủ sở hữu.

Khi sáng chế được cấp bằng, chủ sở hữu sáng chế sẽ có quyền độc quyềnthương mại hóa sáng chế đó bằng cách bán hoặc cho phép một bên khác sử dụng.

Một sáng chế có thể được bảo hộ với danh nghĩa Bằng độc quyền sáng chế (với thời hạn bảo hộ 20 năm) hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (với thời hạn bảo hộ 10 năm) nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Điều 58. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài các điều kiện chung vừa nêu, sáng chế nộp đơn đăng ký phải không thuộc một trong các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế:

Điều 59. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3. Cách thức thể hiện thông tin;

4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5. Giống thực vật, giống động vật;

6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

dich-vu-lam-the-apec

Chính vì điều kiện bảo hộ sáng chế rất phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn cả về kỹ thuật và về luật, do đó, để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc mà hồ sơ chẳng đi đến đâu, bạn nên tìm một đơn vị chuyên nghiệp về đăng ký bảo hộ sáng chế có kinh nghiệm như đội ngũ banquyen.net để chúng tôi hỗ trợ bạn một cách trọn gói, việc bạn cần làm chỉ là ký giấy ủy quyền, các công việc còn lại đã có chúng tôi hỗ trợ bạn.

3. Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế như thế nào?

Sáng chế là một trong các đối tượng đăng ký phức tạp nhất trong số các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, thương hiệu, logo, kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng sản phẩm, bao bì sản phẩm, …. Do đó, quy trình xử lý đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trải qua nhiều công đoạn kiểm tra, chi tiết quy trình được thể hiện trong sơ đồ dưới đây:

quy-trinh-dang-ky-sang-che

Một đơn đăng ký sáng chế sau khi được nộp và tiếp nhận bởi Cục SHTT sẽ trải qua 02 công đoạn thẩm định sau:

∗ Thẩm định hình thức để kiểm tra tính hợp lệ của đơn: Quá trình thẩm định hình thức kéo dài khoảng 1 tháng, kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và Công bố đơn đăng ký trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ hoặc ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc được công bố vào tháng thứ 19 tính từ ngày ưu tiên/ngày nộp đơn.

Nếu đơn không hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo dự định từ chối đơn hợp lệ và ấn định một khoảng thời gian để người nộp đơn sửa chữa sai sót, bổ sung tài liệu. Nếu đơn được sửa chữa, bổ sung hợp lệ/có ý kiến phản đối dự định từ chối một cách xác đáng theo đúng thời hạn quy định, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Ngược lại, nếu người nộp đơn không trả lời hoặc trả lời không đạt yêu cầu, hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục SHTT sẽ ra Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

∗ Thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ: quá trình này được thực hiện trong thời hạn 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Kết thúc giai đoạn này, Cục SHTT sẽ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung đến Người nộp đơn đăng ký, theo đó, nếu sáng chế đáp ứng điều kiện thì được cấp Bằng độc quyền sáng chế. Trường hợp sáng chế không đáp ứng về trình độ sáng tạo nhưng đáp ứng điều kiện về tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo sửa đổi đơn để được xem xét cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích. Trường hợp sáng chế không đáp ứng điều kiện về tính mới hoặc không có khả năng áp dụng công nghiệp thì sáng chế sẽ bị từ chối bảo hộ.

4. Tài liệu tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Từ quy trình đăng ký sáng chế đã nêu tại Mục 3. Đầu tiên, để hồ sơ được chấp nhận về mặt hình thức và không phải tốn thời gian sửa chữa, bổ sung, ngay từ khâu chuẩn bị, bạn cần phải có các tài liệu thiết yếu sau:

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu quy định (tải về) ;
 • 02 Bản mô tả sáng chế gồm: Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có);
 • 02 Bản tóm tắt sáng chế;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp đơn qua bưu điện hoặc nộp đơn trực tuyến);
 • Giấy ủy quyền (nếu bạn ủy quyền cho Tổ chức Đại diện SHCN nộp đơn đăng ký);
minh-hoa-to-khai-dang-ky-sang-che
Hình ảnh: Minh họa tờ khai đăng ký sáng chế

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Cục SHTT có nhiều đơn vị trải dài từ Bắc đến Nam để tiếp nhận hồ sơ đăng ký sáng chế, tùy vào nơi mà bạn cư trú, bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Trụ sở chính của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc nộp tại các Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với địa chỉ cụ thể sau:

1) Trụ sở chính của Cục SHTT: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

2) Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. HCM: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM;

3) Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các cách sau đây:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến một trong 03 địa điểm vừa nêu.

Cách 2: Nộp hồ sơ thông qua đơn vị là Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp đã được cấp phép hoạt động bởi Cục SHTT.

Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến, lưu ý bạn cần phải có chữ ký số và tài khoản đăng ký trực tuyến đã được Cục SHTT xác thực.

6. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Theo quy định hiện hành, thời gian xử lý đơn đăng ký sáng chế được quy định như sau:

Điều 119. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

a) Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

Tuy nhiên thời gian này có thể kéo dài hơn dự kiến tùy thuộc vào tính chất của sáng chế và số lượng đơn được nộp vào Cục SHTT. Trong trường hợp tiến trình đơn không suôn sẻ do có Thông báo dự định từ chối đơn hợp lệ hoặc Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng, thời gian xử lý đơn sáng chế có thể kéo dài hơn, tùy thuộc vào ý kiến trả lời của người nộp đơn và tiến độ xử lý của Cục SHTT.

7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Banquyen.net là website chuyên ngành của Công ty Luật Bản Quyền Quốc Tế, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế.

Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế. Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm, chúng tôi chuyên:

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế;

– Tra cứu chuyên sâu, phân tích, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế;

– Chuẩn bị bộ hồ sơ nhanh chóng và chuyên nghiệp;

– Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ chính xác theo bản phân loại quốc tế

– Tư vấn, soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế;

– Đại diện khách hàng tiến hành toàn bộ thủ tục pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế;

– Tư vấn, xử lý hành vi xâm phạm sáng chế;

– Đại diện khách hàng trong các vụ kiếu nại, tranh chấp liên quan đến sáng chế.

Slogan của chúng tôi: Cầu nối trí tuệ – Chìa khóa thành công.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: sohuutritue@cis.vn