0919118580

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN:

Ban hành theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

giay-chung-nhan-dang-ky-quyen-lien-quan
Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT