Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
ban quyen

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN:

Ban hành theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

giay-chung-nhan-dang-ky-quyen-lien-quan
Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan