Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Tổng hợp một số điều ước quốc tế

STT TÊN VĂN BẢN
1 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ Link
2 Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm) Link
3 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp Link
4 Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) Link
5 Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về đơn đăng ký sáng chế Link
6 Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp Link
7 Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Link
8 Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Link
9 Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa Link
10 Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật Link
11 Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng Link
12 Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp Link
13 Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ Link
14 Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu Link
15 Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu Link
16 Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp Link
17 Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế Link
18 Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới Link
19 Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ Link
20 ASEAN Economic Community Blueprint Link
21 ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Link
22 ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) Link
23 Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA) Link
24 Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Mỹ (phần sở hữu trí tuệ) Link
25 Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Link
26 Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ) Link

QUYỀN TÁC GIẢ - QUYỀN LIÊN QUAN

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP