0919118580

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Tổng hợp một số điều ước quốc tế

STT TÊN VĂN BẢN
1 Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ Link
2 ASEAN Economic Community Blueprint Link
3 ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Link
4 ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) Link
5 Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA) Link
6 Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Mỹ (phần sở hữu trí tuệ) Link
7 Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Link
8 Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ) Link

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT