Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
ban quyen

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

to-khai-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep
Hình ảnh: Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp