0919118580

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

VBPL

STT TÊN VĂN BẢN
1 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 Link
2 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan Link
3 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Văn bản hợp nhất Nghị định 105/2006/NĐ-CP) Link
4 Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Link
5 Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp Link
6 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (văn bản hợp nhất Nghị định 131/2013/NĐ-CP) Link
7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Link

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT