Ngày này, rất nhiều người tiêu dùng đánh giá và lựa chọn hàng hóa thông qua kiểu dáng sản phẩm trước khi họ tìm hiểu chất lượng sản phẩm. Do vậy, việc thiết kế kiểu dáng sản phẩm là vô cùng quan trọng và cần thiết; và như vậy, việc bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là yếu tố then chốt, quyết định việc phát triển kinh doanh.

Vậy, đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm như thế nào? Tài liệu cần thiết để nộp đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là gì? Banquyen.net sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn trong bài viết “Tài liệu tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là gì?”.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

 1. Kiểu dáng sản phẩm là gì?
 2. Bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là gì?
 3. Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm như thế nào?
 4. Tài liệu tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm
 5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm
 6. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm
 7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm

1. Kiểu dáng sản phẩm là gì?

Kiểu dáng sản phẩm (trong Tiếng Anh gọi là product design) là sự kết hợp của nhiều yếu tố để tạo ra một thiết kế bên ngoài của một sản phẩm, bao gồm cả hình dáng, cấu trúc, kích thước, màu sắc, hình ảnh, kiểu chữ, … đảm bảo được tính hữu dụng, thẩm mỹ và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời là một yếu tố quan trọng trong chiến lược tiếp thị cũng như truyền thông sản phẩm. Quá trình thiết kế kiểu dáng sản phẩm thường được thực hiện bởi các nhà thiết kế sản phẩm chuyên nghiệp hoặc các nhà sản xuất sản phẩm chuyên biệt.

Theo quy định pháp luật của pháp luật sở hữu trí tuệ, kiểu dáng sản phẩm được gọi là kiểu dáng công nghiệp và được định nghĩa như sau:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp (Điều 4.13 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành).

bang-doc-quyen-kieu-dang-san-pham

2. Bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là gì?

Bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là việc nhà nước chứng nhận quyền của tổ chức, cá nhân thiết kết hoặc đầu tư để thiết kế ra kiểu dáng sản phẩm, theo đó, người thiết kế được gọi là tác giả kiểu dáng sản phẩm và người đầu tư để thiết kế kiểu dáng sản phẩm được gọi là chủ sở hữu kiểu dáng sản phẩm. Vậy nên, nếu tác giả thiết kế kiểu dáng sản phẩm bằng thời gian, công sức, chi phí của chính mình, thì họ vừa là tác giả vừa là chủ sở hữu kiểu dáng sản phẩm.

∗ Nhà nước bảo hộ cho tác giả thiết kế kiểu dáng sản phẩm bằng việc chứng nhận họ có các quyền sau:

– Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền kiểu dáng sản phẩm.

– Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về kiểu dáng sản phẩm.

– Quyền nhận thù lao, cụ thể, chủ sở hữu kiểu dáng sản phẩm có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả theo thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì mức thù lao trả cho tác giả quy định như sau:

+ 10% lợi nhuận trước thuế mà chủ sở hữu thu được do sử dụng kiểu dáng sản phẩm;

+ 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng sản phẩm trước khi nộp thuế theo quy định.

+ Trong trường hợp kiểu dáng sản phẩm có đồng tác giả, mức thù lao quy định trên là mức dành cho các đồng tác giả. Các đồng tác giả tự thỏa thuận việc phân chia số tiền thù lao do chủ sở hữu chi trả.

+ Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả kiểu dáng sản phẩm tồn tại trong suốt thời hạn bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp.

∗ Nhà nước bảo hộ cho chủ sở hữu kiểu dáng sản phẩm bằng việc chứng nhận họ có các quyền sau:

– Độc quyền Sử dụng, cho phép người khác sử dụng kiểu dáng sản phẩm;

– Ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng sản phẩm của mình;

– Định đoạt kiểu dáng sản phẩm.

Để được bảo hộ kiểu dáng sản phẩm, chúng ta phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là việc tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ để yêu cầu cơ quan này xem xét việc cấp bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng sản phẩm của bạn.

Kiểu dáng sản phẩm không đương nhiên được bảo hộ, dù kiểu dáng do chính công ty thiết kế, kinh doanh. Một kiểu dáng sản phẩm được nhà nước bảo hộ khi:

– Doanh nghiệp, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm;

– Kiểu dáng sản phẩm phải đáp ứng tất cả các điều kiện bảo hộ theo quy định của Luật.

Việc bảo hộ được thể hiện thông qua việc nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp, hay còn gọi là bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

dihc-vu-lam-the-apec

3. Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm như thế nào?

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm sẽ được xử lý theo các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm (đã chuẩn bị theo hướng dẫn ở Mục 4);

Giai đoạn 2: Sau khi nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng sản phẩm;

Giai đoạn 3: Nếu đơn đăng ký kiểu dáng sản phẩm đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành công bố đơn kiểu dáng sản phẩm;

Giai đoạn 4: Sau khi đơn đăng ký kiểu dáng sản phẩm được công bố, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đánh giá điều kiện mà kiểu dáng sản phẩm đáp ứng để được bảo hộ hoặc không;

Giai đoạn 5: Cuối cùng, là giai đoạn thông báo cấp văn bằng bảo hộ/từ chối cấp văn bằng đối với kiểu dáng sản phẩm.

Chi tiết về thời gian xử lý của từng giai đoạn, bạn đọc vui lòng xem thêm tại Mục 6 bên dưới.

quy-trinh-dang-ky-kieu-dang-san-pham

4. Tài liệu tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm

Theo quy định, tài liệu tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm bao gồm:

 1. Tờ khai đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm (Tải về Mẫu số 03-KDCN)
 2. Bản mô tả kiểu dáng sản phẩm, trong đó chứa:

– Tên kiểu dáng sản phẩm;

– Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng sản phẩm;

– Kiểu dáng sản phẩm tương tự gần nhất;

– Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;

– Phần mô tả chi tiết kiểu dáng sản phẩm;

–  Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng sản phẩm.

 1. 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng sản phẩm.
 2. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Chi tiết về các loại phí cần nộp, bạn có thể xem thêm tại đây.
 3. Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp).

tai-lieu-dang-ky-kieu-dang-san-pham

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm

Như đã đề cập ở đầu bài viết, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, sau khi chuẩn bị hồ sơ tại Mục 4, bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ theo các cách thức như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng sản phẩm có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến:

 • Trụ sở chính của Cục Sở hữu Trí tuệ (386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội);
 • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh);
 • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng (Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến (online)

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng sản phẩm có thể được nộp thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu Trí tuệ theo đường link:

http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Cách 3: Nộp hồ sơ thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp

Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp là tổ chức hoạt động dưới sự cấp phép và quản lý của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Khi bạn ủy quyền cho tổ chức này, bạn chỉ cần ký Giấy ủy quyền, mọi hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm sẽ do tổ chức này soạn thảo và đại diện nộp đơn, theo dõi quá trình xử lý đơn cho bạn.

6. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm sẽ xét theo từng giai đoạn như sau:

– Giai đoạn Thẩm định hình thức hồ sơ kiểu dáng sản phẩm: 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;

– Giai đoạn Công bố đơn đăng ký kiểu dáng sản phẩm: Thời gian công bố là 02 tháng kể từ ngày hợp lệ;

– Giai đoạn Thẩm định nội dung hồ sơ kiểu dáng sản phẩm: 07 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Như vậy, tổng thời gian đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm tối thiểu là 10 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. Tuy nhiên thời gian thực tế có thể kéo dài hơn tùy theo tiến trình xử lý của Cục Sở hữu trí tuệ, thông thường khoảng từ 12-18 tháng.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm

Banquyen.net là website chuyên ngành của Công ty Luật Bản Quyền Quốc Tế, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng sản phẩm.

Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng sản phẩm. Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm, chúng tôi chuyên:

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng sản phẩm;

– Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng sản phẩm;

– Chuẩn bị bộ hồ sơ nhanh chóng và chuyên nghiệp;

– Đại diện khách hàng tiến hành toàn bộ thủ tục pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng sản phẩm;

– Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền bảo hộ kiểu dáng sản phẩm;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục ghi nhận thay đổi liên quan đến văn bằng bảo hộ kiểu dáng sản phẩm;

– Tư vấn, xử lý hành vi xâm phạm kiểu dáng sản phẩm;

– Đại diện khách hàng trong các vụ kiếu nại, tranh chấp liên quan đến kiểu dáng sản phẩm.

Slogan của chúng tôi: Cầu nối trí tuệ – Chìa khóa thành công.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: sohuutritue@cis.vn