Bằng độc quyền sáng chế là giấy tờ nhà nước cấp cho các nhà phát minh. Vậy, Sáng chế là gì? Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì? Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế như thế nào? Hồ sơ đăng ký ra sao?

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế năm 2023 được hướng dẫn chi tiết dưới đây.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

 1. Sáng chế là gì?
 2. Bảo hộ Sáng chế là gì?
 3. Luật bảo hộ Sáng chế năm 2023
 4. Hồ sơ đăng ký bảo hộ Sáng chế năm 2023
 5. Thủ tục đăng ký bảo hộ Sáng chế năm 2023
 6. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Sáng chế ở đâu?
 7. Chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế năm 2023
 8. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

1. Sáng chế là gì?

Theo Wikipedia, sáng chế được hiểu là một giải pháp kỹ thuật, trong đó, giải pháp kỹ thuật là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, giải pháp kỹ thuật có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, sáng chế là những giải pháp, quy trình kĩ thuật được con người sáng tạo ra nhờ áp dụng các quy luật trong tự nhiên để giải quyết một vấn đề nào đó.

Một số sáng chế mà chúng ta có thể bắt gặp hàng ngày trong cuộc sống như: sáng chế máy lọc không khí, quy trình bảo quản rau quả tươi lâu, thiết bị chống trộm ô tô …

thu-tuc-dang-ky-doc-quyen-sang-che-2023

2. Bảo hộ Sáng chế là gì?

Bảo hộ Sáng chế là việc nhà nước bảo hộ tác giả sáng chế, chủ sở hữu sáng chế đối với sáng chế trước các bên thứ ba, theo đó, tác giả sáng chế, chủ sở hữu sáng chế được độc quyền khai thác sáng chế, được quyền cho phép hay ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế, định đoạt sáng chế (như chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế, chuyển quyền sử dụng sáng chế, …). Người được nhà nước bảo hộ sáng chế là người được cấp văn bằng độc quyền sáng chế.

Mục tiêu của việc bảo hộ sáng chế là khuyến khích các nhà phát minh nâng cao trình độ khoa học, công nghệ bằng cách trao cho họ các quyền đặc biệt để họ được hưởng lợi từ các sáng chế mà họ tạo ra.

Ngoài ra, bảo hộ sáng chế cũng giúp cho các chủ sở hữu nắm độc quyền sáng chế có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường, giúp chủ sở hữu sáng chế có thêm thu nhập từ việc khai thác, sử dụng sáng chế.

Vì những lợi ích nêu trên nên việc bảo hộ sáng chế là rất quan trọng và cực kỳ cần thiết đối với tác giả sáng chế, chủ sở hữu sáng chế. Nếu không chú trọng bảo hộ thành quả của mình, người khác có thể dễ dàng “copy” sáng chế của bạn, khi đó bạn sẽ không có quyền để xử lý.

3. Luật bảo hộ Sáng chế năm 2023

Luật bảo hộ Sáng chế ở Việt Nam được quy định trong các văn bản sau:

 • Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022;
 • Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22.9.2006 Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • Thông tư 01/2006/TT-BKHCN do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành ngày 14/02/2007 hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;
 • Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007;
 • Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009;
 • Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2012.

dich-vu-lam-the-apec

4. Hồ sơ đăng ký bảo hộ Sáng chế năm 2023

Để một sáng chế được bảo hộ, tổ chức/cá nhân phải nộp hồ sơ yêu cầu bảo hộ, theo đó, hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế gồm những giấy tờ sau:

 1. Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế (Tải về).
 2. Bản mô tả sáng chế, theo đó, bản mô tả sáng chế gồm có: phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ (nếu có)
 3. Bản tóm tắt sáng chế
 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 5. Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp).
 6. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác.

to-khai-dang-ky-doc-quyen-sang-che-2023

5. Thủ tục đăng ký bảo hộ Sáng chế năm 2023

Tổ chức, cá nhân muốn được bảo hộ sáng chế thì cần chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn ở Mục 4 và nộp hồ sơ như hướng dẫn ở Mục 6, theo đó, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ trải qua các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế đã chuẩn bị ở Mục 4 đến Cục Sở hữu trí tuệ theo các cách thức nêu ở Mục 6;

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định hình thức đơn đăng ký. Thời hạn thẩm định là 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3: Nếu hồ sơ sáng chế đáp ứng điều kiện về thẩm định hình thức thì sẽ được công bố theo quy trình như sau:

– Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

– Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Bước 4: Để được xem xét điều kiện bảo hộ của sáng chế, người nộp đơn phải nộp yêu cầu thẩm định cho Cục Sở hữu trí tuệ, sau đó Cục Sở hữu trí tuệ mới thẩm định, đánh giá điều kiện bảo hộ của sáng chế. Thời hạn thẩm định là 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn, hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

bang-doc-quyen-sang-che

6. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Sáng chế ở đâu?

Tác giả, chủ sở hữu sáng chế nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế cho Cục Sở hữu trí tuệ bằng hình thức trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp online hoặc nộp thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ đăng ký sáng chế nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến:

 1. Trụ sở Cục Sở hữu Trí tuệ (386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội);
 2. Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh);
 3. Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng (Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến (online)

Hồ sơ đăng ký sáng chế có thể được nộp thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu Trí tuệ theo đường link:

http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Cách 3: Nộp hồ sơ thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp

Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp là tổ chức hoạt động dưới sự cấp phép và quản lý của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Khi bạn ủy quyền cho tổ chức này, bạn chỉ cần ký Giấy ủy quyền, mọi hồ sơ đăng ký sẽ do tổ chức này soạn thảo và đại diện nộp đơn, theo dõi quá trình xử lý đơn cho bạn.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

7. Chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế năm 2023

Chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ phụ thuộc vào số lượng điểm yêu cầu bảo hộ, số lượng trang bản mô tả, số lượng hình vẽ mà người nộp đơn nộp kèm.

Thông thường chi phí đăng ký 1 sáng chế cho 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, dưới 06 trang bản mô tả và không có hình vẽ là 1.770.000 đồng.

8. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Banquyen.net là website chuyên ngành của Công ty Luật Bản Quyền Quốc Tế, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế.

Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế. Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm, chúng tôi chuyên:

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế;
– Tra cứu chuyên sâu, phân tích, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế;
– Chuẩn bị bộ hồ sơ nhanh chóng và chuyên nghiệp;
– Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ chính xác theo bản phân loại quốc tế
– Tư vấn, soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế;
– Đại diện khách hàng tiến hành toàn bộ thủ tục pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế;
– Tư vấn, xử lý hành vi xâm phạm sáng chế;
– Đại diện khách hàng trong các vụ kiếu nại, tranh chấp liên quan đến sáng chế.

Slogan của chúng tôi: Cầu nối trí tuệ – Chìa khóa thành công.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580
Email: sohuutritue@cis.vn