Khi nhiều người cùng tham gia vào quá trình sáng tạo kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng sản phẩm, hay nhiều tổ chức, cá nhân cùng đầu tư cho người khác sáng tạo kiểu dáng công nghiệp thì việc đăng ký bảo hộ sẽ trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều giấy tờ, tài liệu hơn so với khi chỉ có một người đăng ký. Vấn đề phức tạp này có thể gây khó khăn cho quá trình xác lập quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp và có thể dẫn đến tranh chấp giữa các thành viên.

Vì vậy, trong bài viết này, banquyen.net sẽ hướng dẫn bạn đọc về “Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người”, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình cũng như hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành đăng ký.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?
  2. Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?
  3. Ai được quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  4. Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người
  5. Lưu ý gì trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người
  6. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người ở đâu?
  7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo pháp luật Sở hữu trí tuệ, (ban hành năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022) thì Kiểu dáng công nghiệp được định nghĩa như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp

Theo Wikipedia, Kiểu dáng công nghiệp được định nghĩa như sau:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, có tính mới trên toàn thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Như vậy, có thể hiểu, Kiểu dáng công nghiệp (Tiếng Anh là industrial design) là thiết kế hình dáng và bề ngoài của một sản phẩm để tối ưu hóa chức năng và sử dụng, đồng thời tạo ra giá trị thẩm mỹ và độc đáo cho sản phẩm. Các yếu tố cơ bản của kiểu dáng công nghiệp bao gồm: hình dạng, kích thước, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của các yếu tố này.

Qua đó, kiểu dáng công nghiệp giúp tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài ra, kiểu dáng công nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thương hiệu và giá trị thương hiệu của sản phẩm.

Ví dụ: Hình dáng bên ngoài của chiếc xe ôtô, xe máy hoặc hình dáng thể hiện bao bì của một sản phẩm sẽ được gọi là kiểu dáng công nghiệp.

kieu-dang-cong-nghiep-la-gi

Theo đó, kiểu dáng công nghiệp tạo nên sự khác biệt cho từng sản phẩm của mỗi doanh nghiệp. Vì thế việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sản phẩm sẽ giúp bảo vệ cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp trước những hành vi sử dụng trái phép các kiểu dáng của sản phẩm, đem lại lợi nhuận về kinh tế cho chủ sở hữu từ việc độc quyền khai thác thương mại đối với sản phẩm mang kiểu dáng của mình.

2. Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Với bản thân có sự bắt mắt về kiểu dáng cũng như chức năng của sản phẩm mang lại đã góp phần thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường và vươn xa ra tầm thế giới. Do đó, khi kiểu dáng của sản phẩm đã mang lại giá trị kinh tế cao thì câu chuyện đã không dừng lại ở việc khai thác và sử dụng mà còn tính đến chuyện “độc quyền”.

Đối với kiểu dáng công nghiệp, để được “độc quyền” và được pháp luật bảo hộ trước những hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì tác giả, chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp đó phải tiến hành Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp Văn bằng bảo hộ.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một thủ tục hành chính ở Việt Nam và được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ. Để được cấp văn bằng độc quyền về kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ, trải qua 5 bước được thông tin ở Mục 4 và chuẩn bị các giấy tờ tối thiểu để nộp ở Cục Sở hữu trí tuệ, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì người nộp đơn sẽ được cấp Văn bằng độc quyền, trở thành chủ sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp đó.

∗ Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp để được bảo hộ (Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành)

Điều 63. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính mới;

2. Có tính sáng tạo;

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Trường hợp người nộp đơn là nhiều người như nội dung đang được đề cập trong bài viết này thì khi được cấp Văn bằng, chủ sở hữu sẽ thuộc về những người đó. Trong quá trình khai thác và cấp phép sử dụng phải nhân danh những người đó.

bang-doc-quyen-kieu-dang-cong-nghiep

3. Ai được quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 quy định về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

Điều 86. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen cung cấp nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc trường hợp quy định tại Điều 86a của Luật này.

2. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Như vậy, cá nhân hay tổ chức đều có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, tùy vào từng trường hợp ai là người đầu tư kinh phí, tạo điều kiện để thiết kế ra kiểu dáng đó. Ngoài ra, nếu kiểu dáng công nghiệp do nhiều người đứng tên đăng ký thì được gọi là đồng chủ đơn.

Văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được cấp cho nhiều người thì xác định quyền sở hữu công nghiệp như thế nào?

dich-vu-lam-the-apec

Căn cứ Điều 15 Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định về chủ thể quyền sở hữu công nghiệp như sau:

Điều 15. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp

1. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bao gồm tổ chức, cá nhân sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 121 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí quy định tại Điều 122 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Trong trường hợp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được cấp chung cho nhiều tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 86, khoản 5 Điều 87 và khoản 2 Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung của các tổ chức, cá nhân đó. Các chủ sở hữu chung thực hiện quyền sở hữu theo quy định của pháp luật dân sự.

Như vậy, trong trường hợp văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được cấp chung cho nhiều cá nhân hoặc nhiều doanh nghiệp thì quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp sẽ thuộc sở hữu chung của các cá nhân, doanh nghiệp này.

Trong quá trình sử dụng, cấp phép sử dụng hoặc xử lý xâm phạm đối với hành vi sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp thì phải nhân danh các chủ sở hữu này và phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu.

Tìm hiểu thêm về nội dung Ai được quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

4. Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người được thực hiện theo trình tự sau:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp ở Cục Sở hữu trí tuệ

Các chủ đơn muốn cùng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký, Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, Bộ bản vẽ/ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp, Văn bản cam kết về việc đồng chủ đơn, Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Sau đó tiến hành nộp đơn đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ theo các cách thức được hướng dẫn ở Mục 6 bên dưới;

– Bước 2: Tiếp nhận đơn và Thẩm định hình thức đơn

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận đơn đăng ký và bắt đầu thẩm định về hình thức đơn. Tại giai đoạn này, Cục SHTT sẽ kiểm tra về tính hợp lệ của đơn và yêu cầu chủ đơn khắc phục những thiếu sót xuất hiện trong hồ sơ.

Một số thiếu sót thường xuất hiện trong giai đoạn này là: thiếu sót về phân loại kiểu dáng công nghiệp, thiếu sót về bộ bản vẽ hoặc bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp, thiếu sót về phí, thiếu sót về giấy tờ, …

Thời hạn thẩm định trong giai đoạn này là: 01 tháng, kể từ ngày nộp đơn.

>> Tìm hiểu thêm về Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp trong hồ sơ đăng ký

>> Tìm hiểu thêm về 4 lỗi thường gặp về bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

>> Tìm hiểu thêm về 2 lỗi thường gặp về phân loại kiểu dáng công nghiệp

>> Tìm hiểu thêm về Các loại phí cần nộp khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ từ Bước 2, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hàng tháng của Cục Sở hữu trí tuệ.

Thời hạn công bố:  02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

– Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Tại bước này, Cục SHTT sẽ kiểm tra điều kiện để đồng ý cấp văn bằng cho kiểu dáng công nghiệp đang yêu cầu bảo hộ. Các điều kiện để xem xét bảo hộ là: tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời hạn thẩm định: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

– Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

+ Nếu kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu kiểu dáng công nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

so-do-tien-trinh-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep

5. Lưu ý gì trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người

Không phải kiểu dáng công nghiệp nào đăng ký cũng được bảo hộ (được cấp Văn bằng bảo hộ) mà kiểu dáng công nghiệp cần phải đáp ứng nhiều điều kiện theo quy định theo quy định mới được cấp độc quyền. Một số điều kiện cơ bản như: có tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra bạn cũng có thể bị từ chối ở khâu hình thức hồ sơ như không nộp đủ các tài liệu theo quy định, bản mô tả, bộ bản vẽ/bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp không hợp lệ, phân loại không đúng theo quy định…

Vì văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung mặc dù trong Văn bằng có ghi nhận thông tin của chủ sở hữu còn lại, do đó, khi làm Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nếu các chủ sở hữu còn lại muốn được nhận văn bằng thì nên đánh dấu ” X” vào nội dung “Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp” để Cục sở hữu trí tuệ vừa cấp văn bằng bảo hộ cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn vừa cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho những người thuộc sở hữu chung khác. Do vậy, cần có văn bản thỏa thuận giữa cá nhân thuộc sở hữu chung kiểu dáng công nghiệp về ai sẽ là người đầu tiên trong danh sách những người nộp chung.

Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tìm một Công ty luật hoặc một Tổ chức chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm để họ đánh giá và tham vấn thêm cho bạn. Bên cạnh đó, thời gian để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của bạn thường kéo dài khá lâu, khoảng từ 12-15 tháng. Và trong suốt thời gian này, bạn phải theo dõi các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không, việc nộp đơn đăng ký sẽ không mang lại kết quả gì. Nếu bạn nhờ một Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp thì họ sẽ làm việc này cho bạn.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

6. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người ở đâu?

Như đã đề cập ở Mục 4, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người nộp đơn cần nộp hồ sơ đến các điểm tiếp nhận sau:

Nơi nộp Địa chỉ
Khu vực miền Bắc Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hà Nội 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Khu vực miền Trung Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Khu vực miền Nam Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức nộp: Tổ chức, cá nhân có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp online thông qua Website: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Ngoài ra, bạn còn có thể ủy quyền cho Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp – Tổ chức chuyên nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ đã được cấp phép hoạt động để cung cấp dịch vụ về sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký kiểu dáng công nghiệp nói riêng.

Tìm hiểu thêm về Đại diện Sở hữu công nghiệp của banquyen.net (Mã đại diện 231)

7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho nhiều người

Banquyen.net là website chuyên ngành của Công ty Luật Bản Quyền Quốc Tế, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm, chúng tôi chuyên:

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp;

– Chuẩn bị bộ hồ sơ nhanh chóng và chuyên nghiệp;

– Đại diện khách hàng tiến hành toàn bộ thủ tục pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục ghi nhận thay đổi liên quan đến văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn, xử lý hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp;

– Đại diện khách hàng trong các vụ kiếu nại, tranh chấp liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.

Slogan của chúng tôi: Cầu nối trí tuệ – Chìa khóa thành công.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: info@cis.vn – sohuutritue@cis.vn