0919118580

Home Tags đăng ký kiểu dáng sản phẩm

Tag: đăng ký kiểu dáng sản phẩm

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho...

Khi nhiều người cùng tham gia vào quá trình sáng tạo kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng sản phẩm, hay nhiều tổ chức, cá...

Bản mô tả sáng chế trong tờ khai đăng ký

Để được bảo hộ độc quyền sáng chế, chủ sáng chế phải nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế đến cơ quan...

Các loại phí cần nộp để đăng ký bảo hộ kiểu...

Nếu bạn là người trực tiếp sáng tạo hoặc đầu tư tiền bạc, cơ sở vật chất để người khác thiết kế ra kiểu...

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT