Điều làm con người khác biệt, được xếp cao hơn so với loài động vật còn lại chính là tư duy và sáng tạo. Từ thời xa xưa việc không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của loài người. Con người không ngừng dùng tư duy để sáng tạo ra nhiều sản phẩm, quy trình công nghệ trong nhiều lĩnh vực, áp dụng trong cuộc sống để giải quyết các vấn đề cụ thể dựa trên quy luật tự nhiên. Và những sáng tạo đó được gọi là sáng chế.

sáng chế là kết quả của một quá trình đầu tư công sức, tài chính, thời gian, do đó, sáng chế được pháp luật các quốc gia trên thế giới coi là một tài sản trí tuệ, theo đó, bảo hộ cho người đã sáng tạo, đầu tư ra nó. Việc bảo hộ đối với sáng chế ngày nay không còn dừng lại là một cá nhân hay một tổ chức nữa mà đã xuất hiện trường hợp nhiều người cùng tạo ra sáng chế hoặc cùng đầu tư để những người khác tạo ra sáng chế.

Trong bài viết này, đội ngũ banquyen.net sẽ cung cấp đến quý đọc giả những vấn đề liên quan đến Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người”.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Sáng chế là gì?
  2. Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?
  3. Ai được quyền đăng ký bảo hộ sáng chế?
  4. Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người
  5. Lưu ý gì trong hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế?
  6. Nộp hồ sơ bảo hộ đăng ký sáng chế cho nhiều người ở đâu?
  7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người

1. Sáng chế là gì?

Khi nghiên cứu hay phát hiện ra một lý thuyết, một quy luật, một định luật dựa trên hiện tượng đã tồn tại mà trước đó chưa ai biết thì đây được gọi là phát minh, không phải là sáng chế.

Ví dụ: Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, …

phat-minh-khong-phai-la-sang-che

Theo quy định luật Luật sở hữu trí tuệ “Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên” (Trích quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022).

Hiểu đơn giản, sáng chế là những sáng tạo của con người, có thể dưới dạng sản phẩm (máy móc, thiết bị,…), quy trình công nghệ (quy trình chuẩn đoán bệnh,…) được áp dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể dựa trên quy luật tự nhiên.

2. Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Có thể nói, sáng chế giúp cải thiện, hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người, chính vì vậy, sáng chế góp phần đẩy mạnh sự phát triển của xã hội loài người.

Khi sáng chế có một vị thế nhất định trong cuộc sống thường ngày và tạo ra lợi ích về kinh tế thì xuất hiện những hành vi sao chép, làm nhái sáng chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến những tác giả đã sáng tạo ra sáng chế cũng như các nhà đầu tư đã đầu tư tài chính, vật chất để tạo ra hàng loạt sáng chế.

Với tầm quan trọng của sáng chế trong xã hội và việc áp dụng sáng chế trong cuộc sống cũng như các vấn đề có thể phát sinh, pháp luật Việt Nam đã ban hành các quy định về việc “bảo hộ độc quyền sáng chế”, với mục đích bảo vệ tác giả và chủ sở hữu để tạo động lực cho họ đầu tư sáng tạo ra nhiều sáng chế khác.

Theo quy định, sáng chế là một trong những đối tượng bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp, cho nên khi muốn được bảo hộ, thì tác giả hoặc chủ sở hữu phải thực hiện việc đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ đây cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, xác lập bảo hộ đối với sáng chế đó.

Hiểu một cách đơn giản, đăng ký bảo hộ sáng chế là việc tác giả/chủ sở hữu tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế của mình để nhận được sự bảo hộ từ nhà nước Việt Nam.

Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022

Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

2. Đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,…

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế,…được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Ai được quyền đăng ký bảo hộ sáng chế

Như đã phân tích, sáng chế có thể được tạo ra bởi một người hay nhiều người, và để được bảo hộ thì tác giả hoặc chủ sở hữu phải tiến hành đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vậy, ai có thể đăng ký bảo hộ sáng chế?

Theo quy định pháp luật, không phải ai cũng có thể tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để có thể đăng ký bảo hộ thì chủ thể quyền phải thỏa mãn các điều kiện luật định.

Theo quy định, cá nhân tự sáng tạo ra sáng chế và tự đầu tư tài chính, cơ sở vật chất để tạo ra sáng chế đó được gọi là tác giả đồng thời là chủ sở hữu đối với sáng chế; còn người đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian của mình để tạo ra sáng chế được gọi là tác giả và người đầu tư tài chính, cơ sở vật chất để tác giả tạo ra sáng chế được gọi là chủ sở hữu. Và tác giả (trong trường hợp là đồng thời là chủ sở hữu) hoặc chủ sở hữu là các chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế này.

Một sáng chế nếu có nhiều tác giả hoặc nhiều chủ sở hữu thì việc đăng ký bảo hộ phải được sự đồng ý của tất cả những người này và được thể hiện bằng văn bản. Việc đăng ký và sử dụng sáng chế được tạo ra bởi nhiều người hoặc nhiều tổ chức đầu tư thì phải nhân danh tất cả những người đó.

Như vậy, việc đăng ký bảo hộ sáng chế có thể được đăng ký bởi tác giả hoặc cá nhân, tổ chức đầu tư cơ sở – vật chất, tài chính cho tác giả sáng tạo ra sáng chế. Còn đối với trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng sáng tạo ra sáng chế, thì việc đăng ký bảo hộ sáng chế chỉ được đặt ra khi tất cả đồng ý (được gọi là sở hữu chung).

dich-vu-lam-the-apec

“Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022

Điều 86. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

 1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sứcchi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen cung cấp nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc trường hợp quy định tại Điều 86a của Luật này.

2. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

 dang-ky-doc-quyen-sang-che-cho-nhieu-nguoi

Tìm hiểu thêm về nội dung Ai được quyền đăng ký sáng chế?

4. Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người

Để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người (hay còn gọi là thuộc sở hữu chung), thì phải có sự đồng ý tất cả người này, tuy nhiên, sự đồng ý tất cả ở đây không phải là việc tất cả cá nhân, tổ chức đều đi nộp đơn đăng ký mà sẽ có người đại diện đi nộp đơn đăng ký bảo hộ trên cơ sở sự đồng thuận của những người còn lại.

Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người được tiến hành thông qua các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện phải chuẩn bị các tài liệu tối thiểu sau đây:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

– Bản mô tả sáng chế (gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế) và bản tóm tắt sáng chế;

– Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

– Văn bản thỏa thuận những các tổ chức, cá nhân về việc lựa chọn thủ thể đại điện nộp đơn đăng ký bảo hộ;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Sau khi chuẩn bị các tài liệu trên, người đại diện tiến hành nộp hồ sơ đăng ký cho Cục Sở hữu trí tuệ theo những cách thức được hướng dẫn ở Mục 6 bên dưới.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Sau khi Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn đăng ký, đơn đăng ký sẽ được phân bổ đến các Thẩm định viên về sáng chế tương ứng với lĩnh vực trong hồ sơ đăng ký sáng chế và bắt đầu tiến hành thẩm định hình thức đơn.

Tại bước này, hồ sơ sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của đơn như hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ chưa, sáng chế đã được phân loại chưa, bản mô tả đã đầy đủ thông tin chưa, phí, lệ phí có nộp đầy đủ không, …

Tìm hiểu thêm về 3 lỗi thường gặp về phân loại sáng chế.

Tìm hiểu thêm về Bản mô tả sáng chế trong tờ khai đăng ký.

Tìm hiểu thêm về 4 lỗi thường gặp về bản mô tả sáng chế.

Tìm hiểu thêm về các loại phí cần nộp để đăng ký bảo hộ sáng chế.

Việc thẩm định sẽ được tiến hành trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

+ Trong trường hợp đơn đăng ký hợp lệ, thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Trong trường hợp đơn đăng ký không hợp lệ, thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành thông báo bằng văn bản về việc dự định từ chối chấp nhận đơn và nêu rõ lý do. Sau đó ấn định thời hạn trong vòng 02 tháng để chủ đơn khắc phục thiếu sót, nếu chủ đơn không khắc phục thiếu sót thì đơn sẽ bị từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn hợp lệ

Trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế hợp lệ, thì Cục Sở hữu trí tiến hành công bố đơn theo quy trình sau:

– Công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn (nếu đơn không có ngày ưu tiên) hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

– Công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn (trường hợp này áp dụng khi chủ đơn có yêu cầu công bố sớm)

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Việc thẩm định nội dung đơn, nhằm đánh giá sáng chế có đủ điều kiện bảo hộ hay không (tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp), từ đây xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn thẩm định hình thức, tại giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ sáng chế chỉ đặt ra khi có đơn yêu câu thẩm định. Trong vòng 42 tháng kể từ ngày nộp đơn thì chủ thể nộp đơn hay bất kỳ người thứ ba nào phải nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn, nếu trong khoảng thời gian này mà không có yêu cầu thẩm định nội dung thì đơn đăng ký sáng chế này coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn 42 tháng.

Trường hợp đã nộp văn bản yêu cầu thẩm định nội dung, thời hạn thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn, hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Bước 5: Cấp/Từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Trong trường hợp, sáng chế đủ điều kiện bảo hộ thì Cục SHTT tiến hành cấp văn bằng bảo hộ, sau khi chủ thể đã thực hiện các nghĩa vụ theo quy định như nộp phí, lệ phí đúng hạn. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Lưu ý: Sáng chế sau khi được cấp văn bằng bảo hộ phải được thực hiện thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ qua từng năm. Chi tiết về nội dung này, bạn xem thêm tại đây.

Trường hợp sáng chế không đủ điều kiện bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ bằng văn bản, nêu rõ lý do để chủ đơn có ý kiến phản hồi, nếu chủ đơn không phản hồi hoặc phản hồi không thuyết phục thì Cục SHTT sẽ ra Quyết định từ chối chính thức.

dang-ky-doc-quyen-sang-che-cho-nhieu-nguoi

5. Lưu ý gì trong hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Việc sở hữu chung một sáng chế, thì vấn đề đáng lưu ý nhất khi nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế là sự thỏa thuận giữa các tác giả và chủ sở hữu. Trong thành phần hồ sơ đăng ký bảo hộ để đầy đủ và hợp lệ đã được hướng dẫn tại Bước 1 Mục 4, đối với sở hữu chung một sáng chế thì chỉ có thể nộp đơn đăng ký khi tất cả đồng ý. Như vậy, để tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế thì tất cả các chủ thể phải đồng ý, và cử ra người đại diện nộp đơn đăng ký trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản, ngược lại không nếu được sự đồng ý từ tất cả các chủ sở hữu chung mà đăng ký, thì đơn đăng ký bảo hộ sẽ bị từ chối.

Bên cạnh đó, thời hạn thẩm định hồ sơ đăng ký bảo hộ cũng là điểm đáng lưu ý cho chủ thể nộp đơn, thời gian thẩm định có thể dài hơn so với quy định. Vì số lượng hồ sơ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định phải nhận là vô cùng nhiều, cho nên thời gian để họ tiến hành thẩm định hồ sơ sẽ lâu và mất thời gian.

Ngoài ra, không phải sáng chế nào cũng được cấp văn bằng bảo hộ từ khi nộp đơn, mà sáng chế đó phải đáp ứng các điều kiện cơ bản để được bảo hộ:

♦ Về tính mới: Sáng chế được coi là có tính mới nếu không thuộc một trong các trường

hợp sau đây:

– Sáng chế bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên;

– Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.

♦ Về trình độ sáng tạo: Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

♦ Về khả năng áp dụng công nghiệp: Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tìm một Công ty luật hoặc một Tổ chức chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm để họ đánh giá và tham vấn thêm cho bạn. Bên cạnh đó, thời gian để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét bảo hộ sáng chế của bạn thường kéo dài khá lâu. Và trong suốt thời gian này, bạn phải theo dõi các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không, việc nộp đơn đăng ký sẽ không mang lại kết quả gì. Nếu bạn nhờ một Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp thì họ sẽ làm việc này cho bạn.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

6. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người ở đâu?

Người nộp đơn có thể nộp đơn thông qua các cách sau đây:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bưu điện đến các địa chỉ:

– TP Hà Nội: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

– VP đại diện ở TP. Hồ Chí Minh: Số 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– TP đại diện ở TP. Đà Nẵng: số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Cách 2: Nộp hồ sơ thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ

Bạn có thể nộp thông qua Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp như Công ty Luật CIS (mã đại diện 231). Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp là tổ chức dịch vụ Sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy phép hoạt động và ghi nhận trong hệ thống quản lý của Cục. Theo đó, bạn chỉ cần ký Giấy ủy quyền, mọi giấy tờ và giao dịch với Cục sẽ do tổ chức này thực hiện.

Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến (online) thông qua Cổng dịch vụ công của Cục SHTT:

http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

dang-ky-doc-quyen-sang-che-cho-nhieu-nguoi

7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế cho nhiều người

Banquyen.net là website chuyên ngành của Công ty Luật Bản Quyền Quốc Tế, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế.

Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế. Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm, chúng tôi chuyên:

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế;

– Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng sáng chế;

– Chuẩn bị bộ hồ sơ nhanh chóng và chuyên nghiệp;

– Đại diện khách hàng tiến hành toàn bộ thủ tục pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế;

– Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền bảo hộ sáng chế;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục ghi nhận thay đổi liên quan đến văn bằng bảo hộ sáng chế;

– Tư vấn, xử lý hành vi xâm phạm sáng chế;

– Đại diện khách hàng trong các vụ kiếu nại, tranh chấp liên quan đến sáng chế.

Slogan của chúng tôi: Cầu nối trí tuệ – Chìa khóa thành công.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

Địa chỉ: 109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: info@cis.vn – sohuutritue@cis.vn