Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên trong một tổ chức với các doanh nghiệp, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Nhãn hiệu tập thể không mặc nhiên được bảo hộ mà chủ nhãn hiệu tập thể cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ. Vậy chủ nhãn hiệu tập thể cần tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể như thế nào để mang lại hiệu quả một cách tốt nhất?

Để nắm rõ Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của banquyen.net

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Nhãn hiệu tập thể là gì?
  2. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể là gì?
  3. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
  4. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
  5. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở đâu?
  6. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

1. Nhãn hiệu tập thể là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. (khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và 2022)

Về bản chất, nhãn hiệu tập thể cơ bản vẫn giống với nhãn hiệu thông thường nhưng có điểm khác biệt là chủ của nhãn hiệu tập thể là một tổ chức, theo đó quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể là của chung tổ chức và các thành viên thuộc tổ chức. Do đó, nhãn hiệu tập thể cho phép một nhóm các chủ thể có quyền sử dụng cùng một nhãn hiệu cho một loại sản phẩm.

nhan-hieu-tap-the
Hình ảnh: nhãn hiệu tập thể

2. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể là gì?

Quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể chỉ phát sinh trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký. Theo đó, nhãn hiệu tập thể không mặc nhiên được bảo hộ mà cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể theo quy định của pháp luật.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể là việc nộp hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ.

Nhãn hiệu tập thể đăng ký chỉ được bảo hộ khi hồ sơ được nộp hợp lệ và nhãn hiệu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Khi nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể có quyền trong phạm vi đã đăng ký nhãn hiệu về việc sử dụng, định đoạt và ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho thấy sự đầu tư vào sự uy tín của sản phẩm hoặc dịch vụ khi đưa ra thị trường, đồng thời, sản phẩm, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu cũng được người tiêu dùng biết đến rộng rãi và lựa chọn sử dụng. Ngoài ra, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cũng giúp bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng, khách hàng tránh phải sử dụng hàng hóa, dịch vụ giả mạo, kém chất lượng.

dich-vu-lam-the-apec

3. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, người nộp đơn cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 04 và nộp hồ sơ theo hướng dẫn ở Mục 05.

Sau khi nộp hồ sơ, chủ nhãn hiệu cần theo dõi quy trình xử lý đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể của Cục sở hữu trí tuệ, gồm những bước sau:

quy-trinh-dang-ky-nhan-hieu-tap-the

Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký về mặt hình thức trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Kết quả sẽ nhận được là Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn.

Bước 2: Nếu hồ sơ hợp lệ về mặt hình thức và có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành công bố thông tin về nhãn hiệu tập thể trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn là 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ;

Bước 3: Sau khi công bố thông tin đơn đăng ký bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định về mặt nội dung, đánh giá các điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể;

Bước 4: Sau khi thẩm định nội dung đơn, Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp văn bằng bảo hộ nếu nhãn hiệu tập thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể nếu không đáp ứng toàn bộ các điều kiện.

Ở cả 4 bước trên, Cục Sở hữu trí tuệ đều gửi các thông báo, quyết định đến chủ đơn. Riêng bước 2, chủ đơn phải theo dõi trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ. Do vậy, trong suốt thời gian Cục giải quyết, người nộp đơn phải thường xuyên theo dõi để biết tình trạng hồ sơ của mình, đặc biệt là kịp thời sửa đổi, bổ sung, giải trình theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.

4. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Một trong những bước đầu tiên trong thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp tại Cục SHTT. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể cần nộp đầy đủ các tài liệu sau đây :

– Tờ khai đăng ký theo mẫu (theo mẫu);

– Thông tin nhãn hiệu cần bảo hộ:

+ Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (05 mẫu, kích thước không lớn hơn 80 x 80 mm, không nhỏ hơn 8 x 8 mm);

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể (gồm các thông tin sau: Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu; Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể; Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu; Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu; Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.)

– Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp của Cục SHTT;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (Nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

ho-so-dang-ky-nhan-hieu-tap-the

5. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, chủ nhãn hiệu tập thể có thể nộp bằng một trong những cách thức sau đây:

– Cách thức 1: Nộp hồ sơ trực tiếp/thông qua dịch vụ bưu chính;

– Cách thức 2: Nộp hồ sơ trực tuyến (đăng ký nhãn hiệu online);

– Cách thức 3: Nộp hồ sơ thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ.

Chủ nhãn hiệu tập thể chọn Cách thức 1 thì cần chuẩn bị bộ hồ sơ và tiến hành gửi hồ sơ đến nơi gần nhất tại một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chủ nhãn hiệu tập thể chọn Cách thức 2 thì truy cập vào website

http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

để nộp hồ sơ online/trực tuyến (lưu ý phải có chữ ký số)

Chủ nhãn hiệu tập thể chọn Cách thức 3 thì vui lòng liên hệ các Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp như Công ty Luật CIS để họ hỗ trợ tư vấn và nộp hồ sơ cho bạn.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

6. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Banquyen.net là website chuyên ngành của Công ty Luật Bản Quyền Quốc Tế, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể. Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm, chúng tôi chuyên:

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể;

– Tra cứu chuyên sâu, phân tích, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tập thể;

– Chuẩn bị bộ hồ sơ nhanh chóng và chuyên nghiệp;

– Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ chính xác theo bản phân loại quốc tế;

– Tư vấn, soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể;

– Đại diện khách hàng tiến hành toàn bộ thủ tục pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể;

– Tư vấn, xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu tập thể;

– Đại diện khách hàng trong các vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu tập thể.

Slogan của chúng tôi: Cầu nối trí tuệ – Chìa khóa thành công.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: sohuutritue@cis.vn