Theo báo cáo đánh giá hoạt động của Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ, năm 2022, Thanh tra Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, tiến hành xác minh, xem xét và xử lý 72 vụ việc thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

Trọng tâm của các cuộc thanh kiểm tra liên quan đến việc tôn trọng, tuân thủ quyền sở hữu công nghiệp đã được nhà nước bảo hộ, như: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, Tên thương mại,…. của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Đồng thời cũng thanh kiểm tra về việc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tuân thủ trong việc chỉ dẫn về sản phẩm, hàng hóa hay không.

Căn cứ kết quả thanh kiểm tra, Thanh tra Bộ đã ban hành 03 Kết luận thanh tra, 47 thông báo kết quả xử lý xâm phạm, 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 01 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 06 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền 76 triệu đồng; đồng thời, BUỘC đối tượng vi phạm TỰ TIÊU HỦY loại bỏ yếu tố vi phạm đối với nhiều sản phẩm, hàng hóa, biển hiệu, tem nhãn dưới sự chứng kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

thanh-tra-bo-xu-ly-72-vu-viec-shtt

Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã lên kế hoạch tiếp tục, xem xét ban hành văn bản giải quyết các vụ việc còn lại trong thời gian tới.

Như vậy, để không rơi vào tình trạng bị thanh tra, tệ hơn là bị tháo biển hiệu, gỡ nhãn mác ra khỏi sản phẩm và các phương tiện kinh doanh như website, facebook, namecard…, hay bị tiêu hủy sản phẩm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải biết chắc chắc mình KHÔNG vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của BẤT KỲ AI. Để biết được điều này, các doanh nghiệp, công ty nên tìm đến các Luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để được tham vấn.

giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu

Chi tiết về thông tin, các bạn có thể xem thêm tại đây:

https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/1/524/thanh-tra-bo-khcn–hoan-thanh-vuot-muc-ke-hoach-nam-ve-thuc-thi-quyen-so-huu-cong-nghiep.aspx

Để biết doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của bạn có đang vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm nhãn hiệu của người khác hay không? Bạn có thể liên hệ BANQUYEN.NET để được hỗ trợ:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: sohuutritue@cis.vn