Ngày 9/3/2023 vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2022, đưa ra những định hướng lớn cho hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2023 và giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và hướng dẫn thi hành Nghị định.

quang-canh-hoi-nghi-so-huu-tri-tue-2023
Hình ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự còn có 350 đại biểu đại diện cho một số trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp và các Sở KH&CN trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề về sở hữu trí tuệ gồm:

  • Báo cáo tổng quan hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp năm 2022 ở trung ương và địa phương, định hướng nhiệm vụ năm 2023 do Đại biểu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện;
  • Thực trạng và định hướng phát triển hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương, Đại biểu của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 – những vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa phương do Đại biểu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện;
  • Xây dựng và triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tại thành phố Cần Thơ do Đại biểu của Sở KH&CN thành phố Cần Thơ thực hiện;
  • Đổi mới và nâng cao hiệu quả phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh do Đại biểu Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh thực hiện;
  • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo hộ tài sản trí tuệ ra nước ngoài đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh Bắc Giang do Đại biểu của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang thực hiện; và cuối cùng là
  • Đổi mới sáng tạo trong phát triển tài sản trí tuệ hiện nay: tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước do Đại biểu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện.

hoi-nghi-so-huu-tri-tue-2023

Đáng chú ý, theo báo cáo tổng quan hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2022 ở Cục Sở hữu trí tuệ, lượng đơn nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ là 140.903 đơn các loại (tăng 7,1% so với năm 2021), trong đó đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp là 78.086 đơn (tăng 3,3% so với năm 2021) và 62.817 các loại đơn và yêu cầu khác (tăng 12,1% so với năm 2021); cấp 42.279 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (tăng 8,3% so với năm 2021); kết thúc xử lý 1.572 đơn khiếu nại và đơn đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (tăng 18% so với năm 2021).

Ngoài ra, năm 2022, Cục SHTT nhận được 11 hồ sơ đề nghị ghi nhận Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp mới; 03 hồ sơ đề nghị xóa tên Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp; 01 hồ sơ đề nghị cấp mới và 13 hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp được xử lý. Tính đến hết năm 2022, cả nước có 242 tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp và 372 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp (tăng 14 tổ chức và 01 cá nhân so với năm 2021). Cũng trong năm 2022, Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện Sở hữu công nghiệp đã được tổ chức với sự tham dự của 332 thí sinh.

Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, cơ bản tập trung vào hoạt động xử lý đơn sở hữu công nghiệp, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ, hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và các hoạt động khác liên quan đến phát triển tài sản trí tuệ, hệ thống công nghệ thông tin và chuỗi sự kiện nhân Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới.

Về chi tiết, bạn có thể xem thêm Tài liệu Hội nghị SHTT năm 2023 tại đây.

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: sohuutritue@cis.vn