Nhãn hiệu thông thường được biết đến với chức năng dùng để phân biệt các loại sản phẩm và dịch vụ của cá nhân, tổ chức này với cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, ngoài chức năng này, nhãn hiệu còn là dấu hiệu để nhận biết được các sản phẩm, dịch vụ này có chất lượng uy tín để người tiêu dùng có thể tin cậy mà sử dụng. Loại nhãn hiệu được nhắc đến ở đây chính là nhãn hiệu chứng nhận.

Loại nhãn hiệu này không những có ý nghĩa quan trọng đối với chủ sở hữu mà còn đối với việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thông qua bài viết này, Banquyen.net sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về Nhãn hiệu chứng nhận và những điều cần biết.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Nhãn hiệu chứng nhận là gì?
  2. Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là gì?
  3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận như thế nào?
  4. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cần giấy tờ gì?
  5. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở đâu?
  6. Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

1.Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. (Khoản 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và 2022)

nhan-hieu-chung-nhan
Hình ảnh: Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

2. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là một thủ tục hành chính mà chủ nhãn hiệu phải thực hiện để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu chứng nhận của mình.

Nhãn hiệu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được cấp Văn bằng bảo hộ, Văn bằng này được gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận là tổ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận;

Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận có độc quyền cho phép các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho hàng hoá, dịch vụ của họ nếu hàng hoá, dịch vụ đó có các đặc tính xác định trong quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

Quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận sẽ do tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đăng ký với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Trong trường hợp có dấu hiệu là địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

dich-vu-lam-the-apec

3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận như thế nào?

Cũng giống với nhãn hiệu thông thường, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận sẽ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận;

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký về mặt hình thức trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. Kết quả sẽ nhận được là Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định từ chối đơn;

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ về mặt hình thức và có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành công bố đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận trong thời hạn là 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ;

Bước 4: Sau khi công bố đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định về mặt nội dung, đánh giá các điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận;

Bước 5: Sau khi thẩm định nội dung đơn, Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp văn bằng bảo hộ nếu nhãn hiệu chứng nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận nếu không đáp ứng toàn bộ các điều kiện.

so-do-dang-ky-nhan-hieu

4. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cần giấy tờ gì?

Để tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận thì bước đầu tiên chủ nhãn hiệu phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các tài liệu như sau:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu (theo mẫu)

– Nhãn hiệu chứng nhận cần bảo hộ:

+ Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (05 mẫu, kích thước không lớn hơn 80 x 80 mm, không nhỏ hơn 8 x 8 mm);

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (gồm các thông tin sau: Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu; Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu; Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu; Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu; Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có).

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý cho đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Tài liệu khác có liên quan.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

5. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, chủ nhãn hiệu chứng nhận có thể nộp bằng một trong những cách thức sau đây:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp;
 • Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến;
 • Nộp hồ sơ thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục SHTT.

Nếu chủ nhãn hiệu chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể tiến hành gửi hồ sơ đến nơi gần nhất tại một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Nếu chủ nhãn hiệu chứng nhận nộp hồ sơ trực tuyến, vui lòng truy cập và làm theo hướng dẫn tại đường link: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Nếu chủ nhãn hiệu chứng nhận nộp hồ sơ thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục SHTT, chủ nhãn hiệu chỉ cần ký Giấy ủy quyền cho tổ chức này, mọi thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị sẽ do tổ chức này chủ động thực hiện.

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Banquyen.net là website chuyên ngành của Công ty Luật Bản Quyền Quốc Tế, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm, chúng tôi chuyên:

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận;

– Tra cứu chuyên sâu, phân tích, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận;

– Chuẩn bị bộ hồ sơ nhanh chóng và chuyên nghiệp;

– Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ chính xác theo bản phân loại quốc tế;

– Tư vấn, soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận;

– Đại diện khách hàng tiến hành toàn bộ thủ tục pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận;

– Tư vấn, xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu chứng nhận;

– Đại diện khách hàng trong các vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: sohuutritue@cis.vn