0919118580

BÀI VIẾT THAM KHẢO

Tổng hợp một số bài viết hay tham khảo

Nhấn vào phần link để download về xem

STT TÊN – TÁC GIẢ Link
Bài viết 1 VỀ QUYỀN PHOTOCOPY TÁC PHẨM TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

THS. NGUYỄN NGỌC LÂM – Đại học Luật TP. HCM

THS. LÊ THỊ NAM GIANG – Đại học Luật TP. HCM

TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – Đại học Luật TP. HCM

Xem
Bài viết 2 THỎA THUẬN BÁN KÈM TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

BÙI THỊ HẰNG NGA – Khoa Luật kinh tế, Đại học Kinh tế – luật, ĐH Quốc gia TPHCM

Xem
Bài viết 3 ĐỖ KHẮC CHIẾN – Chuyên gia Sở hữu trí tuệ, Trọng tài viên VIAC Xem
Bài viết 4 ĐỖ KHẮC CHIẾN – Chuyên gia Sở hữu trí tuệ, Trọng tài viên VIAC Xem
Bài viết 5 ĐỖ KHẮC CHIẾN – Chuyên gia Sở hữu trí tuệ, Trọng tài viên VIAC Xem
Bài viết 6 ĐỖ KHẮC CHIẾN – Chuyên gia Sở hữu trí tuệ, Trọng tài viên VIAC Xem
Bài viết 7 ĐỖ KHẮC CHIẾN – Chuyên gia Sở hữu trí tuệ, Trọng tài viên VIAC Xem
Bài viết 8 ĐỖ THỊ MINH THỦY – Thanh tra Bộ KH&CN Xem
Bài viết 9 Luật bản quyền tác giả của Nhật Bản (bản dịch) Xem
Bài viết 10 NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Phó Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ Xem
Bài viết 11 TRẦN THANH LÂM – Viện Tài nguyên và Môi trường Đông – Nam Á Xem
Bài viết 12 Xoay quanh một vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Xem
Bài viết 13 Tranh chấp SHTT: Vụ tranh chấp quyền tác giả kịch bản Biệt động Sài Gòn, người khởi kiện yêu cầu đền bù hơn 74 tỷ đồng, Tòa chấp nhận hơn 9 triệu

Quỳnh Anh

Xem
Bài viết 14 Một số vấn đề về giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ theo thủ tục tố tụng dân sự Xem
Bài viết 15 Một số vấn đề của cơ chế giải quyết tranh chấp quyền đối với sáng chế tại Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn của Hoa Kỳ Xem
Bài viết 16 Nhận diện sự khác biệt giữa việc xác định yếu tố xâm phạm và việc đánh giá khả năng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Thanh tra Bộ KHCN

Xem
Bài viết 17 Một số bất cập trong bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam Xem
Bài viết 18 Chậm trễ trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nguyễn Quỳnh

Xem
Bài viết 19 Trung Quốc có thể kiện Khaisilk vì cắt mác ‘Made in China’?

Hoàng Điệp

Xem
Bài viết 20 Tranh chấp tác quyền âm nhạc: Râu ông nọ…

Đỗ Khắc Chiến

Xem
Bài viết 21 ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC PHÍ LI-XĂNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

HOÀNG LAN PHƯƠNG – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT