0919118580

SÁCH THAM KHẢO

Tổng hợp một số sách hay để tham khảo

STT Tác phẩm – Tác giả Link
Sách 1 Tầm quan trọng của thực thi pháp luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Download
Sách 2 Sổ tay chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam Download
Sách 3 Sách hướng dẫn về xây dựng thương hiệu: “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ về các quy trình phân phối và nhu cầu thị trường tại EU và điều chỉnh cho phù hợp” Download
Sách 4 Report on intellectual property rights protection regulations in the context of e-commerce activities Download

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT