0919118580

LUẬN VĂN THAM KHẢO

Tổng hợp một số Luận văn tham khảo hay

Bạn cần download luận văn để tham khảo vui lòng liên hệ với chúng tôi

STT Tên Link
1 Bao ho nhan hieu hang hoa theo quy dinh cua phap luat Xem
2 Bao ve quyen SHTT – Trach nhiem thuoc ve ai Xem
3 Cac toi ve san xuat va buon ban hang gia, thuc trang va phuong huong hoan thien Xem
4 Chong doc quyen va canh tranh bat chinh Xem
5 Giai quyet tranh chap ve quyen tac gia theo quy dinh cua phap luat VN Xem
6 Hai quan diem ve quyen so huu tri tue Xem
7 Nhung van de phap ly HDTM HK-VN ve QSHCN tai VN Xem
8 Phap luat va quan ly quyen SHCN Xem
9 Quan ly nha nuoc ve gia Xem
10 Quyen SHCN doi voi nhan hieu hang hoa Xem
11 Quyen SHTT voi su phap trien KDTM Xem
12 Quyen tac gia doi voi phan mem may tinh Xem
13 San xuat va buon ban hang gia Xem
14 Thuc hien HDTM Viet My trong linh vuc SHCN Xem
15 Thuc thi quyen SHTT trong dieu kien hoi nhap Xem
16 Toi SX buon ban hang gia Xem
17 Tu HDTM Viet My, chuan bi hanh trang vao thi truong My Xem
18 Van de so huu tri tue o VN Xem

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT