0919118580

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Đơn đăng ký sáng chế được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự sau: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức; công bố đơn; thẩm định nội dung; cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Quy trình được thể hiện theo sơ đồ sau:

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ: – 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, làm theo mẫu 01-SC

– 02 Bản mô tả sáng chế, bao gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ:

Phần mô tả sáng chế:

+        Tên sáng chế

+        Lĩnh vực sử dụng sáng chế

+        Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế

+        Bản chất kỹ thuật của sáng chế

+        Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có)

+        Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế

+        Ví dụ thực hiện sáng chế;

+        Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được

Phần phạm vi bảo hộ sáng chế: xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ Cục Sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thời gian giải quyết hồ sơ 28 tháng (*)

Thực tế hiện nay: hơn 2 – 3 năm.

Phí, lệ phí Theo Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Kết quả Bằng độc quyền sáng chế/GPHI (nếu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ)

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT