Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022
Hiệu lực của Văn bằng bảo hộ

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Để được duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Thủ tục duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

Hồ sơ duy trì hiệu lực (i) Tờ khai yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB;

(iii) Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(iv) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết Cục Sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thời gian giải quyết hồ sơ 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu và lệ phí duy trì hiệu lực.
Phí, lệ phí Theo Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Kết quả Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế

QUYỀN TÁC GIẢ - QUYỀN LIÊN QUAN

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP