0919118580

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu (tên gọi, logo) dùng để thể hiện trên biển hiệu, website, bao bì hàng hoá, giấy tờ giao dịch, hoá đơn chứng từ, bộ nhận diện thương mại (đồng phục, namecard, folder, panel…), phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh v.v…

Quyền đối với Nhãn hiệu chỉ được xác lập trên cơ sở thực hiện thủ tục Đăng ký Nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp Văn bằng bảo hộ (giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

Tất cả các loại đơn đăng ký Nhãn hiệu đều được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung đơn; cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Quy trình như sau:

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ: 1. Tài liệu tối thiểu

– 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH

– Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu

– Chứng từ nộp phí, lệ phí

2. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận

Ngoài các tài liệu quy định trên đây, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

– Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

3. Yêu cầu đối với đơn:

– Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ Cục Sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thời gian giải quyết hồ sơ 12 tháng (*)

Thực tế hiện nay: 18 tháng – hơn 24 tháng.

Phí, lệ phí Theo Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Kết quả Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ)

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT