Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
ban quyen

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Quyền đối với Kiểu dáng công nghiệp chỉ được xác lập trên cơ sở thực hiện thủ tục Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.

Tất cả các loại đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp đều được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung đơn; cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Quy trình như sau:

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ: – 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu 03-KDCN

– 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các nội dung sau đây:

+        Tên kiểu dáng công nghiệp

+        Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp

+        Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất

+        Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ

+        Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp

+        Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (hoặc “yêu cầu bảo hộ”)

– 04 bộ ảnh chụp hoặc 04 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện đối tượng cần yêu cầu bảo hộ một cách thống nhất và chính xác.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ Cục Sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thời gian giải quyết hồ sơ 10 tháng (*)

Thực tế hiện nay: 14 tháng – hơn 18 tháng.

Phí, lệ phí Theo Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Kết quả Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (nếu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ)