0919118580

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chuyên gia IT

♦ Trình độ học vấn: Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin

♦ Chuyên môn:

Phát triển phần mềm, xử lý những vấn đề kỹ thuật về công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống bảo mật.

Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dự án.

♦ Kinh nghiệm làm việc: hơn 10 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin