|

Việt Nam hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Năm nay,các nước trên thế giới cùng nhau kỷ niệm 10 năm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4). Nhiều buổi toạ đàm,nói chuyện chuyên đề,hội thảo,sinh hoạt khoa học sinh viên v.v.,đã được Cục Sở hữu trí tuệ và các Sở Khoa học và Công nghệ,các trường đại học tổ chức trên khắp cả nước. Có thể kể đến các buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức tại Trường Đại học An Giang,Trường Đại học Đà Lạt,các hội thảo khoa học được tổ chức tại Hải Phòng,Đồng Nai,các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được tổ chức tại Bình Thuận hay buổi sinh hoạt khoa học được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội v.v. Ngoài ra,hàng loạt các chương trình truyền hình,phát thanh và bài báo đã được thực hiện trong thời gian này. Thông qua các hoạt động này,hoạt động sáng tạo và những thành quả mà các nhà sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế –  xã hội được tôn vinh; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò và ảnh hưởng của quyền sở hữu trí tuệ  tới cuộc sống thường nhật; tăng cường hiểu biết về vai trò của việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ đối với việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đổi mới; khuyến khích tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Một số hình ảnh về các hoạt động kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới:


Toạ đàm về sở hữu trí tuệ dành cho các nhà báo,Hà Nội,22/4/2010

Toạ đàm về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học An Giang,10/4/2010


Toạ đàm về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học An Giang,10/4/2010

Toạ đàm về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Đà Lạt,16/4/2010


Toạ đàm về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Đà Lạt,16/4/2010

Toạ đàm khoa học sinh viên,Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội,21/4/2010

Cục trưởng Trần Việt Hùng phát biểu nhân ngày SHTT thế giới tại Cục Sở hữu trí tuệ, 26/4/2010

(Theo www.noip.gov.vn)

Comments are closed

ban quyen dang ky ban quyen ban quyen thuong hieu bản quyền đăng ký bản quyền bản quyền thương hiệu copyright