|

Tranh chấp nhãn hiệu rượu “Bàu Đá”

Rượu Bàu Đá là sản phẩm truyền thống của làng Cù Lâm (xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) gần hai trăm năm qua. Nhưng hơn 10 năm nay, nhãn hiệu “Rượu Bàu Đá” lại do Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (Đà Nẵng) nắm giữ. Mãi đến tháng 4/2011, Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá” mới được đăng ký cho quê hương Bình Định.

ban-quyen-nhan-hieu-thuong-hieu-copyright-trade-mark

Vụ việc bắt đầu từ 4/6/2001, khi Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa số 6137439 bảo hộ nhãn hiệu “Bầu Đá” có hiệu lực 10 năm cho Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (Công ty Minh Anh). Theo đó, Công ty Minh Anh độc quyền bán ra thị trường trong nước rượu Bàu Đá đóng chai mang nhãn hiệu Bàu Đá Minh Anh, còn các loại rượu khác bán ra thị trường mang nhãn hiệu “Rượu Bàu Đá” là trái pháp luật. Vụ việc khiến người dân nấu rượu Bàu Đá và các doanh nghiệp Bình Định kinh doanh loại rượu này bức xúc.

Tháng 6/2006, UBND tỉnh Bình Định đã quyết định thành lập Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định (Hiệp hội Rượu Bàu Đá Bình Định) để xúc tiến việc đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho rượu Bàu Đá. Tháng 1/2007, UBND tỉnh Bình Định có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa rượu Bàu Đá của Công ty Minh Anh, đồng thời hỗ trợ xác lập bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho thương hiệu “Rượu Bàu Đá” truyền thống của tỉnh Bình Định.

Sở Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội Rượu Bàu Đá Bình Định cũng đã có công văn đề nghị Công ty Minh Anh tham gia như một thành viên của Hiệp hội này. Tuy nhiên, Công ty Minh Anh không chấp nhận từ bỏ nhãn hiệu “Rượu Bàu Đá” để hòa nhập lấy tên chung là Rượu Bàu Đá cùng với các doanh nghiệp kinh doanh loại rượu này ở Bình Định nên việc cấp bằng bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể Rượu Bàu Đá Bình Định kéo dài nhiều năm qua. Đến tháng 6/2010, Cục Sở hữu trí tuệ đưa ra giải pháp yêu cầu Hiệp hội Rượu Bàu Đá Bình Định bổ sung vào mẫu nhãn hiệu “Rượu Bàu Đá”, đã xin đăng ký, một thành phần chữ hoặc biểu tượng để phân biệt với nhãn hiệu của Công ty Minh Anh, thì sẽ có đủ cơ sở pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá”.

Hiệp hội Rượu Bàu Đá Bình Định đã thiết kế nhãn hiệu kèm với chữ “BĐ Rượu Bàu Đá” và đã “đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ” để được chấp nhận cấp bằng bảo hộ. Tháng 4/2011, nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá” đã được cấp bằng bảo hộ cho Hiệp hội Rượu Bàu Đá Bình Định.

(Theo www.baomoi.com)

Comments are closed

ban quyen dang ky ban quyen ban quyen thuong hieu bản quyền đăng ký bản quyền bản quyền thương hiệu copyright