|

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội phê chuẩn

Mở đầu phiên họp sáng ngày 19/6/2009, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, với sự có mặt của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Phó chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng được Chủ tịch Quốc hội ủy quyền điều khiển phiên họp.Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thay mặt Thường vụ đọc báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Quốc hội đã biểu quyết thông qua trực tiếp 3 điều, gồm các điều 26, 33, 119. Điều 26 về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Điều này được sửa đổi có phân biệt việc sử dụng với mục đích thương mại và không thương mại, đối với tác phẩm đã công bố để phát sóng. Biểu quyết điều này với sự có mặt của 454 đại biểu (chiếm 92,09%), kết quả có 442 đại biểu biểu quyết tán thành, đạt 89,66%. Điều 27 về thời hạn bảo hộ quyền tác giả, được sửa đổi theo hướng nâng thời hạn bảo hộ lên 75 năm đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh kể từ khi tác phẩm công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn 25 năm kể từ khi tác phẩm được định hình mà chưa công bố thì thời hạn bảo hộ là 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình. Tham gia biểu quyết điều này có 450 đại biểu (chiếm 91,28%), kết quả có 438 đại biểu biểu quyết tán thành, đạt 88,84%. Điều 119 về thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo hướng kéo dài thời hạn thẩm định nội dung đơn, có phân biệt đối với từng loại hình. Tham gia biểu quyết điều này có449 đại biểu (chiếm 91,08%), kết quả có 433 đại biểu biểu quyết tán thành, đạt 87,83%.

Sau khi trực tiếp bỏ phiếu thông qua bằng hình thức “bấm nút điện tử”, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tham gia biểu quyết có 455 đại biểu (chiếm 92,29%), kết quả có 445 đại biểu biểu quyết thông qua, đạt 90,26% so với tổng số đại biểu tham gia biểu quyết.

Như vậy, sau 13 tháng, kể từ khi khởi động vào tháng 5 năm 2008, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua với việc sửa đổi, bổ sung 33 điều trên tổng số 222 điều của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Theo Kim Oanh (COV)
Xem luật sử a đổi một số điều của luật sở hữu trí tuệ tại đây

Tags: ,

Comments are closed

ban quyen dang ky ban quyen ban quyen thuong hieu bản quyền đăng ký bản quyền bản quyền thương hiệu copyright