|

Liệu luật phá sản năm 2014 có … phá sản như Luật Phá sản doanh nghiệp 1993 và 2004 ???

Ngày 01 tháng 01 năm 2015 tới, Luật phá sản năm 2014 sẽ có hiệu lực thi hành, được kỳ vọng sẽ tạo hành lang dễ dàng hơn nhằm giúp doanh nghiệp “đã chết” được “chôn” và có cơ hội “làm lại từ đầu”. Banquyen.net xin giới thiệu một số điểm mới nổi bật của Luật phá sản năm 2014:

Luat-pha-sanVề tiêu chí xác định DN, hợp tác xã (HTX) lâm vào tình trạng phá sản:

LPS 2014 quy định rõ ràng hơn đồng thời không dùng khái niệm “lâm vào tình trạng phá sản”  hay “không có khả năng thanh toán” mà thay bằng khái niệm “mất khả năng thanh toán” và “không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ”. Theo đó, DN, HTX mất khả năng thanh toán là DN, HTX không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. (khoản 1, 2 Điều 4 LPS 2014).

Quy định trên của LPS 2014 đã bỏ từ “các” trong cụm từ “các khoản nợ” của quy định tương ứng tại Điều 3 LPS 2004, điều này thể hiện rõ tiêu chí mất khả năng thanh toán không phụ thuộc vào số lượng khoản nợ mà chỉ cần có một khoản nợ.

Về thời điểm chủ nợ, NLĐ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Quy định rõ thời điểm chủ nợ, người lao động bắt đầu có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là: hết 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thanh toán được. (Điều 5 LPS 2014). Việc nộp đơn có thể trực tiếp tại Tòa án (TA) hoặc thông qua đường bưu điện.

Quy định này đã khắc phục được tính chung chung trong quy định tương ứng của LPS 2004, một khi đã được quy định rõ ràng về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ thì chủ nợ, NLĐ dễ dàng xác định được lúc nào họ được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đồng thời ràng buộc DN không có khả năng thanh toán rằng tại thời điểm nào thì họ có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Về cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản:

LPS 2014 đã mở rộng thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện. Theo đó, TAND cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền giải quyết phá sản trong một số trường hợp quy định tại Luật; TAND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với HTX, DN có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và các trường hợp còn lại. (khoản 2 Điều 8 LPS 2014).

Ngoài ra, Luật Phá sản mới bổ sung quy định về trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi thẩm phán trong quá trình giải quyết phá sản. Đồng thời, Luật cũng bỏ quy định “Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó”. Vì theo quy định hiện hành, tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều bình đẳng và hoạt động trong khuôn khổ luật doanh nghiệp. Tòa án cấp huyện đương nhiên có thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản của doanh nghiệp này, trừ khi nó có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài.

Những quy định này vừa đảm bảo tính khách quan, vừa phù hợp với quy định thẩm quyền của TA theo cấp, theo lãnh thổ của Bộ luật Tố tụng dân sự 2004.

Về quản lý, thanh lý tài sản của DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản:

LPS 2014 đã thay đổi chủ thể quản lý, thanh lý tài sản là Quản tài viên hoặc DN quản lý tài sản: Quản tài viên là cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản gồm công ti hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật. (các Điều 12, 13, 14 LPS 2014).Điều này cho thấy, quản lý, thanh lý tài sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Việc đưa chế định Quản tài viên khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp, tính chất kiêm nhiệm của các thành viên trong Tổ quản lý, thanh lý tài sản, đáp ứng được yêu cầu về tính nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý tài sản của DN, HTX bị lâm vào tình trạng phá sản, phù hợp với việc thực hiện chủ trương xã hội hoá những hoạt động mang tính nghề nghiệp theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về cải cách hành chính; đồng thời, phù hợp với thông lệ quốc tế, vì hiện nay nhiều nước quy định về chế định Quản tài viên, ví dụ: Nhật Bản, Đức, Nga, Pháp, Mỹ, Latvia và theo Khuyến nghị số 45 của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) và theo thông lệ quốc tế thường sử dụng đội ngũ Luật sư làm Quản tài viên.

Về hội nghị chủ nợ:

LPS 2014 quy định điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ chỉ căn cứ trên số nợ chứ không căn cứ trên số chủ nợ như LPS 2004 (quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia hội nghị chủ nợ – Điều 65 LPS 2004). Theo đó, điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ là có số chủ nợ tham gia hội nghị chủ nợ đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. (Điều 79 LPS 2014).

Quy định này đã khắc phục được tình trạng khó có được hội nghị chủ nợ trong trường hợp số nợ ít nằm trong tay số lượng chủ nợ nhiều nhưng họ lại không tham gia hội nghị chủ nợ, nhằm giảm rủi ro cho chủ nợ có số nợ lớn.

Về giải quyết đề nghị xem xét, kiến nghị quyết định tuyên bố DN, HTX bị phá sản:

Nội dung này được LPS 2014 quy định tại Điều 113 với tên gọi là “xem xét đơn đề nghị, kiến nghị theo thủ tục đặc biệt” khác hẳn về thủ tục so với quy định “giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN, HTX bị phá sản” tại Điều 92 LPS 2004.

Với những quy định tại Điều 113 PLS 2014 cho thấy việc giải quyết đề nghị xem xét, kiến nghị quyết định tuyên bố DN, HTX bị phá sản có thể được thực hiện qua TA, quyết định của TA có thể được yêu cầu, kiến nghị xem xét lại. Điều này đã khắc phục được hạn chế của quy định trong LPS 2004 trong trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN, HTX bị phá sản có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng nhưng lại không được xem xét lại dẫn đến ảnh hưởng tới lợi ích của tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, LPS 2014 cũng có những điểm mới khác như: thu hẹp phạm vi áp dụng LPS chỉ đối với những DN, HTX thành lập trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; NLĐ khi phát sinh quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì có thể nộp đơn trực tiếp chứ không nhất thiết phải thông qua đại diện; kéo dài thời gian đối với quy định những giao dịch bị coi là vô hiệu đối với DN, HTX mất khả năng thanh toán…

LPS 2014 đã phần nào khắc phục được những hạn chế của LPS 2004, đây là bước tiến bộ trong quá trình quản lý DN, quản lý thị trường của nhà nước ta, điều đó chứng tỏ hệ thống pháp luật của nước ta đang được hoàn thiện, ngày càng tiệm cận hơn với những thay đổi vũ bão của nề kinh tế và tình hình xã hội.

Comments are closed

ban quyen dang ky ban quyen ban quyen thuong hieu bản quyền đăng ký bản quyền bản quyền thương hiệu copyright