Tiêu chuẩn dịch vụ chung

Website: banquyen.net

ĐIỀU 1: PHẠM VI

Những điều khoản này áp dụng với việc sử dụng đối với tất cả các dịch vụ được nêu trên website banquyen.net bởi: Công ty Luật TNHH MTV Luật Thành Phố (Banquyen.net) cho Bạn (Bên sử dụng dịch vụ).

Nếu liên lạc với chúng tôi để giao kết hợp đồng có nghĩa là bạn đồng ý với những điều khoản dưới đây.

ĐIỀU 2: QUY TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Khách hàng truy cập vào Website banquyen.net để tìm hiểu thông tin về dịch vụ của Công ty Luật TNHH MTV Luật Thành Phố, những bài đăng trên Website luôn được chúng tôi xây dựng và cập nhật nội dung thường xuyên nhằm đưa đến khách hàng những thông tin chính xác và đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, bộ phận tư vấn trực tuyến của chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể  khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ pháp lý cũng như các thông tin được đăng tải trên Website. Sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin, khách hàng có thể trực tiếp liên hệ với công ty để được tư vấn và thỏa thuận giao kết hợp đồng dịch vụ.

ĐIỀU 3:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Tùy vào đối tượng hợp đồng dịch vụ pháp lý mà banquyen.net và Bạn sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản, quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tương ứng.

Thỏa thuận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý được coi là có giá trị cao nhất.

ĐIỀU 4. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có những vướng mắc phát sinh, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải, bình đẳng cùng có lợi. Nếu không giải quyết được bằng các phương pháp hòa giải, thì hai Bên thống nhất cùng đưa ra giải quyết tranh chấp trước Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

ĐIỀU 3:  GÍA CẢ VÀ THANH TOÁN:

Giá cả: Giá phải trả cho dịch vụ là thù lao để banquyen.net thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi dịch vụ được đăng tải trên banquyen.net, giá sẽ được banquyen.net thông báo trước qua điện thoại/ email/ hoặc bất kỳ hình thức nào khác trước khi Bạn ký kết hợp đồng.

Phương thức thanh toán: Khách hàng có thể thanh toán một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc được chi thành nhiều đợt thanh toán linh hoạt theo từng loại dịch vụ.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

ĐIỀU 4:  QUY ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE CỦA BANQUYEN.NET

Website banquyen.net thuộc quyền sở hữu của Công ty Luật TNHH MTV Luật Thành Phố. Việc truy cập vào các dịch vụ trên Website đồng nghĩa với việc khách hàng hiểu rõ và đồng ý với các Điều khoản sử dụng sau đây:

4.1.    Nội dung trên Website của banquyen.net

Những nội dung của Website này như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, banner, phần mềm, văn bản và những nội dung về sản phẩm, dịch vụ đều thuộc tài sản của banquyen.net.

banquyen.net  có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xoá bất kỳ nội dung nào của Website vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên banquyen.net chỉ mang tính giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Bạn truy cập.

Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những nội dung này mà không được banquyen.net chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

(i) Cho mục đích liên hệ dịch vụ  tại banquyen.net.

(ii) Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn, link đến nội dung tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của banquyen.net đối với các tài sản trí tuệ trên Website này.

4.2.    Truy cập và sử dụng

Banquyen.net nghiêm cấm sử dụng trái phép Website này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào Website, dùng sai và phát tán nội dung và tài liệu nào đăng tải trên Website. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Website, banquyen.net có thể lập tức chấm dứt thoả thuận này hoặc quyền truy cập vào Website của Bạn tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

4.3.    Tài khoản cá nhân

Banquyen.net không có chức năng đăng ký và quản lý tài khoản cá nhân của Bạn.

Banquyen.net sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu thông tin của Bạn không được bảo mật. Banquyen.net không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiêp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Website này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn hoặc không tuần thủ các quy định bảo mật thông tin.

ĐIỀU 5:  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Banquyen.net xác nhận rằng tất cả những thông tin do khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với Banquyen.net  đều phải được xử lý và bảo mật tối đa.

Thông tin cá nhân được thu thập trên website chỉ khi Bạn thực hiện chức năng liên hệ tại website banquyen.net.

5.1.    Mục đích Thu thập thông tin

banquyen.net thu thập các thông tin qua chức năng “Liên hệ” nhằm mục đích: giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ và được phản hồi chính xác đối với những yêu cầu của khách hàng.

5.2.    Phạm vi sử dụng

Thông tin cá nhân: Là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, email, điện thoại, và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh để nhận biết cá nhân đó (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác).

5.3.    Thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ là 02 năm hoặc đến khi có yêu cầu hủy bỏ thông tin đăng ký của Bạn

5.4.    Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin:

banquyen.net sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Bạn, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

(i) Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của khách hàng đó;

(iii) Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

5.5.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Luật TNHH MTV Luật Thành Phố

Địa chỉ: 1056 Đường 3/2, P.12, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: (+84 08) 38 257 196

Mọi yêu cầu về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân của Bạn có thể thực hiện bằng mọi cách thức liên lạc (chat trực tuyến với bộ phận hỗ trợ, gửi thư qua đường bưu điện, đến liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại)

5.6.    Phương thức và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Nếu nội dung thông tin của Bạn có sự thay đổi như tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác có thay đổi, Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc bỏ đi thông qua nhân viên hỗ trợ trực tuyến của banquyen.net. Ngoài ra, nếu Bạn không muốn tiếp tục lưu thông tin đã cung cấp, banquyen.net sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của Bạn trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý