Chính sách bảo mật

Banquyen.net xác nhận rằng tất cả những thông tin do khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với Banquyen.net  đều phải được xử lý và bảo mật tối đa.

Thông tin cá nhân được thu thập trên website chỉ khi Bạn thực hiện chức năng liên hệ tại website banquyen.net

1.Mục đích Thu thập thông tin

banquyen.net thu thập các thông tin qua chức năng “Liên hệ” nhằm mục đích: giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ và được phản hồi chính xác đối với những yêu cầu của khách hàng.

2.Phạm vi sử dụng

Thông tin cá nhân: Là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, email, điện thoại, và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh để nhận biết cá nhân đó (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác).

3.Thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ là 02 năm hoặc đến khi có yêu cầu hủy bỏ thông tin đăng ký của Bạn

4.Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin:

banquyen.net sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Bạn, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

(i) Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của khách hàng đó;

(iii) Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

5.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Luật TNHH MTV Luật Thành Phố

Địa chỉ: 1056 Đường 3/2, P.12, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: (+84 08) 38 257 196

Mọi yêu cầu về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân của Bạn có thể thực hiện bằng mọi cách thức liên lạc (chat trực tuyến với bộ phận hỗ trợ, gửi thư qua đường bưu điện, đến liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại)

6.Phương thức và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Nếu nội dung thông tin của Bạn có sự thay đổi như tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác có thay đổi, Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc bỏ đi thông qua nhân viên hỗ trợ trực tuyến của banquyen.net. Ngoài ra, nếu Bạn không muốn tiếp tục lưu thông tin đã cung cấp, banquyen.net sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của Bạn trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý