|

Nỗi lòng

congbotho

Tình mới chớm, đã vọi vàng xa cách.

Trách chi em, trách cho một cuộc tình.

Rồi mai đây, trong đường tình duyên mới.

Mõi mình ta, với mọi nẽo đường tình.

Buồn không em, hay là yêu quá vọi.

Em sợ rằng, tình sẽ vỡ tan chăng?

Em đâu biết, con sóng nào cũng vỡ.

Nhưng lại rồi, sóng vẫn vỗ ngàn năm.
————————
Số công bố: 09070703/CB

Tags:

Comments are closed

ban quyen dang ky ban quyen ban quyen thuong hieu bản quyền đăng ký bản quyền bản quyền thương hiệu copyright