|

Biểu tượng Hoa hậu Hoàn Vũ

Biểu tượng Hoa hậu hoàn vũ Tác phẩm là biểu tượng Hoa hậu hoàn vũ của công ty Cổ phần Hoàn Vũ.

Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Hoàn Vũ

Đại diện Bản quyền: Copyright International

Số GCNBQ: 2768/CN-BQ

Ngày công bố: tháng 7 năm 2007

Số công bố: 07072803/CB

Tags: , , ,

Comments are closed

ban quyen dang ky ban quyen ban quyen thuong hieu bản quyền đăng ký bản quyền bản quyền thương hiệu copyright