Giới thiệu

www.banquyen.net là Mạng Bản quyền Việt Nam, là website được xây dựng với sự hỗ trợ trực tiếp từ  cơ quan Nhà nước.

Chức năng của website bao gồm các chức năng quan trọng như:

– Công bố tác phẩm: Là nơi các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm công bố tác phẩm của mình ra cộng đồng. Tất cả các công bố đều được Ban Quản lý Luật Thành Phố cấp Mã số riêng và được bảo hộ theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Banquyen.net là website duy nhất được công nhận chức năng công bố theo quy định tại Điều 19, Điều 57 Luật Sở hữu trí tuệ và công văn của Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

– Văn bản pháp luật: Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng quy phạm pháp luật có liên quan được sắp xếp hiệu quả và khoa học, tiện tra cứu.

– Tin tức bản quyền: Tin tức mới nhất và nóng nhất về bản quyền, bao gồm cả tin tiếng Anh

– Tổng hợp các bài viết nghiên cứu và tranh luận về bản quyền của các chuyên gia Hàng đầu

– Tư vấn pháp luật bản quyền trực tuyến với các chuyên gia về bản quyền, các luật sư, giảng viên và chuyên viên Nhà nước.

– Thư viện các câu hỏi đáp về bản quyền tác giả.

– Và các tính năng hấp dẫn khác.

BAN QUẢN TRỊ

ban quyen dang ky ban quyen ban quyen thuong hieu bản quyền đăng ký bản quyền bản quyền thương hiệu copyright